Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 336–338.
 
Akutní jaterní selhání vzniklé v souvislosti se syndromem ponámahového přehřátí 
Lubanda H., Novák F., 1Trunečka P, Urbánek P., 1Onderková R. , Žák A. 

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM, Praha
 


Souhrn:

       Syndrom z přehřátí je dobře znám a většinou nastává v teplých klimatických podmínkách. Rozlišují se dva typy onemocnění – klasické a ponámahové přehřátí. Zvýšené jaterní testy jsou častým nálezem u těchto nemocných, zatímco akutní jaterní selhání je vzácnou komplikací syndromu ponámahového přehřátí. Naše sdělení pojednává o 30letém muži s akutním jaternímselháním, diseminovanou intravaskulární koagulopatií a rhabdomyolýzou vzniklé v rámci syndromu ponámahového přehřátí po absolvování desetikilometrového běhu. Akutní jaterní selhání plně rozvinul čtvrtý den hospitalizace. Pátý den splnil londýnská kritéria pro akutní transplantaci jater a byl přeložen do transplantačního centra ke zvážení dalšího postupu. Na konzervativní terapii došlo postupně ke zlepšení jaterních funkcí a pacient transplantován nebyl. Ve stabilizovaném stavu byl propuštěn 23. den od začátku hospitalizace do ambulantní péče s reziduální cholestatickou jaterní lézí. Jaterní testy se normalizovaly po 3 měsících od začátku onemocnění. Jaterní selhání při syndromu z přehřátí se zdá být ve většině případů reverzibilní a konzervativní léčba bývá úspěšná. Dosud publikované tři případy transplantace jater pro akutní jaterní selhání při přehřátí provázené selháním ledvin a kómatem měly velmi špatnou prognózu. Průběh onemocnění našeho pacienta také potvrzuje, že konzervativní terapie u pacientů, kteří splnili kritéria pro akutní transplantaci jater, může být efektivní a měla by být v těchto případech zvažována.

        Klíčová slova: akutní jaterní selhání, syndrom z přehřátí, diseminovaná intravaskulární koagulopatie, rhabdomyolýza, transplantace jater.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER