Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 139, 2000, No. 3, p . 79–82.
 
VZTAH KARDIOVASKULÁRNÍ A GASTROINTESTINÁLNÍ NEUROPATIE U DIABETIKŮ 
Lacigová S., Rušavý Z., Kárová R., Jankovec Z., 1 Záhlava J. 

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň, 1 Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň
 


Abstrakt:

       Východisko. Přítomnost autonomní neuropatie zhoršuje kvalitu života (ortostatická hypotenze, impotence, gas- troparéza) nebo přímo ohrožuje život diabetika (náhlá smrt, syndrom nepoznané hypoglykémie). Cílem práce bylo posoudit: 1. Přítomnost autonomní neuropatie kardiovaskulárního a gastrointestinálního systému a jejich vzájemný vztah. 2. Vztah zjištěné autonomní neuropatie a subjektivních příznaků typických pro postižení jednotlivých systémů (kardiovaskulární, gastrointestinální, urogenitální, potní žlázy a schopnost rozpoznat hypoglykémii). Metody a výsledky. Sledovaný soubor tvořilo 25 diabetiků 1. typu (12 žen a 13 mužů), s průměrným věkem 40,5±11,6 let (min. 21, max. 57 let), s trváním diabetu 17,8±7,9 let (min. 4, max. 35 let), léčených intenzifikovaným inzulinovým režimem. Kardiovaskulární autonomní neuropatie byla vyšetřena přístrojem VariaPulse TF 3. Neuro- patie gastrointestinálního traktu byla posuzována scintigraficky podle rychlosti žaludečního vyprazdňování rýže značené 99m Tc. Informace o subjektivních příznacích byla získána zpracováním dotazníku. Výsledky byly hodnoceny Spearmanovými pořadovými korelačními koeficienty a metodou analýzy rozptylu. Výsledky: 1. Byl nalezen signi- fikantní vztah (r=0,634 s p<0,0007) mezi přítomností autonomní neuropatie kardiovaskulárního a gastrointestinál- ního systému. 2. Nebyl nalezen signifikantní vztah mezi přítomností kardiovaskulární autonomní neuropatie a kardiovaskulárními subjektivními příznaky, ani vztah mezi porušeným žaludečním vyprazdňováním a gastrointes- tinálními příznaky. Přítomnost kardiovaskulární i gastrointestinální autonomní neuropatie byla statisticky významně spojena s erektilní dysfunkcí (r=0,48, p<0,0078), (r=0,42, p<0,0388) i se syndromem nepoznané hypoglykémie (r=0,49, p<0,0057), (r=0,52, p<0,0075). Závěry. Průkaz kardiovaskulární autonomní neuropatie signalizuje postižení ostatních systémů, které jsou hůře diagnosticky dostupné. Subjektivní symptomatologie nekoreluje s přítomností viscerální neuropatie.

        Klíčová slova: diabetes mellitus, kardiovaskulární autonomní neuropatie, gastroparéza, žaludeční vyprazdňování, viscerální neuropatie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER