CzMA JEP Home page CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. Ev. PURKYNĚ
Journals - Article
CzMA JEP Home page News About Assocation Publishing Division Medical Journals Searching Supplements Catalogue
 
  Česky / Czech version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 238–244.
 
Benefits and Risk of the Modern Combined Hormonal Contraception 
1, 5Fait T., 2Nouzová K., 3Sýkorová P., 1Fanta M., 4Vrablík M., 1Skřenková J. 

1Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha2Gyncentrum s.r.o., Praha 3Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol, Praha 4III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 5Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
 


Summary:

       The combined hormonal contraception is the most efficient reversible variety of family planning. The modern low doses combined hormonal contraception have a high efficacy with minimal risks. Users are still in risks of cardiovascular complications. The combined hormone contraception also has positive noncontraceptive effects on menstrual disorders, hyperandrogenism, cysts of ovary, pelipathy etc. The benefits are higher than the risks only when respecting the basic rules of the combined hormonal contraception prescription.

        Key words: hormonal contraception, risks, noncontraceptive effects.
       

Order this issue

  BACK TO CONTENTS  
 
 
| HOME PAGE | CODE PAGE | CZECH VERSION |
©  1998 - 2008 CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ
Created by: NT Servis, s.r.o., hosted by P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER