Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a slov. Farm. 48, 1999, No. 6, p. 256–261
 
PRODUKCE ANTHRACENOVÝCH DERIVÁTŮ ELICITOVANOU TKÁŇOVOU KULTUROU RHEUM PALMATUM RHEUM PALMATUM L. 
KAŠPAROVÁ M., SIATKA T. 

Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Až na výjimky charakteristickým problémem kultivace rostlinných explantátů v kulturách in vitro je nízká produkce sekundárních metabolitů těmito kulturami. Jednou z metod, kterou je možné dosáhnout zvýšení produkce přírodních látek v kulturách in vitro, je elicitace buněčných kultur. Byl sledován vliv biotického elicitoru Pseudomonas aeruginosa ve formě homogenátu a vodní suspenze mrtvých buněk na produkci anthracenových derivátů tkáňovou kulturou Rheum palmatum L. různého stáří a původu. Kultura byla kultivována na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídav- kem 10 mg.l -1 kyseliny a-naftyloctové. Maximální obsah anthracenových derivátů, zjištěný fotomet- rickým stanovením podle ČSL 4, byl prokázán u osmileté kultury (1,027 %) po 6 hodinové elicitaci vodní suspenzí mrtvých buněk Pseudomonas aeruginosa (1,7 mg sušiny/1 ml roztoku). Kultura nově odvozená z kořene intaktní rostliny Rheum palmatum L. reagovala na elicitaci citlivěji než kultura odvozená ze semene, obsah anthracenových derivátů byl však nižší než u osmileté kultury.

        Klíčová slova: tkáňová kultura – Rheum palmatum L. – anthracenové deriváty – biotická elicitace – Pseudomonas aeruginosa
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER