Transfuze a hepatologie dnes

Časopis Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství a Hematologická společnost ČLS JEP. Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů. Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.

Časopis dále publikuje informace obou společností, organizačně odborné zprávy (např. koncepce oboru, doporučené diagnosticko-terapeutické postupy), zásadní výsledky z jednání společností s důležitými českými i mezinárodními institucemi a významné osobní zprávy.

Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraničních literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 48/192
ISSN: 1213-5763
Ročník: 12
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/ Excerpta Medica
Bibliographia medica čechoslovaca