Česká
stomatologie

Praktické
zubní lékařství


Česká stomatologie je vyhraněným vědeckým časopisem, jehož cílem je publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií ze stomatologických a všech souvisejících oborů v problematice orálního zdraví. Dále obsahuje kazuistiky, souborné referáty, přednášky a krátká sdělení z literatury.

Praktické zubní lékařství uveřejňuje jednak práce ze všech oblastí stomatologické péče, které jsou zaměřeny pro každodenní praxi, jednak kazuistiky zajímavých a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti. V referátové části přináší anotace zajímavých článků ze zahraniční literatury.

Oba tituly jsou tištěny v jednom svazku.

Periodicita: 6 x
Formát: B5
Počet tisk. stran/ročník: 40/240 + 36/216
ISSN: 1213-0613
Ročník: 108/56
Indexováno/excerpováno v:
IDL
Bibliographia medica čechoslovaka

ZPĚT

HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION

©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ

Výroba: NT servis, s.r.o

WEBMASTER