Česká revmatologie

Časopis uveřejňuje články týkající se především revmatologie, ale i společné problematiky s dalšími obory, jako jsou ortopedie, imunologie, kožní lékařství, endokrinologie, rehabilitace, farmakologie a vnitřní lékařství. Originální práce jsou věnovány nejnovějšímu pokroku, kterého bylo dosaženo na českých pracovištích. Přinášejí tak nutné informace o stavu medicíny v této oblasti, tj. o nejnovějších vyšetřovacích metodách, diagnostice chorob či nových způsobech léčby, které jsou u nás k dispozici. Jsou uveřejňovány přehledné referáty významné svým doškolovacím charakterem, které shrnují celkový stav vybrané otázky včetně nejposlednějších údajů. Tyto přehledné články doplňují mezery ve velkých učebnicích, které buď nejsou k dispozici, nebo jsou zastaralé. Důraz je kladen na publikace popisu případů, které většinou pro čtenáře nejpřístupnější formou přinášejí nejvíce ponaučení. V časopisu jsou publikovány také zprávy o změnách v systému našeho zdravotnictví a problematika zdravotních pojišťoven.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 48/192
ISSN: 1210 - 7905
Ročník: 14
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
Bibliographia medica čechoslovaka