Revizní a posudkové lékařství

Listy revizního lékařství


Časopis publikuje původní odborné práce obecně zaměřené a koncepční články, souborné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace z daných oborů. Časopis se orientuje na systémy zdravotního a nemocenského pojištění, financování a ekonomiku zdravotní péče, metodiku revizně lékařských činností, na revizní lékařství ve vztahu k ostatním lékařským oborům, analyticko-statistické rozbory, problematiku informačních systémů zdravotních pojišťoven, mezinárodní srovnávání a hledání optimálních možností pro českou praxi. Součástí časopisu je periodikum dosud vydávané IPVZ, tj. Listy revizního lékařství. Tato příloha bude i nadále orientována na postgraduální vzdělávání a podávání informací o obecně platných metodikách revizních činností.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 40/161
ISSN: 1214-3170
Ročník: 3 (Zdravotnictví a zdravotní pojištění 2)
Indexováno/excerpováno v:
--