Česko - slovenská
pediatrie

VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ

Časopis Česko-slovenská pediatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů, kasuistiky, souborné referáty, informace o péči o dítě, informace o nových knihách, kongresech z oblasti obecné pediatrie, z jednotlivých specializovaných úseků pediatrie, dále z oblastí dětské péče vůbec (např. z dětské chirurgie, neonatologie, ORL, ortopedie, oftalmologie, dermatologie, genetiky, z oblasti výživy atd.). Patří k časopisům s širokým rozsahem informací. Je zdrojem vědomostí pro praktické i klinické lékaře a důležitou pomůckou postgraduálnímu vzdělávání. První číslo vyšlo 1. 4. 1946 pod názvem Pediatrické listy.

Periodicita: 12 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 72/864
ISSN: 0069 - 2328
Ročník: 63
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
Chemical Abstracts
Bibliographia medica čechoslovaka
SCOPUS