ČESKÁ A SLOVENSKÁ
oftalmologie

ČASOPIS ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTi A SLOVENSKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis přináší originální práce, výsledky výzkumů, souborné referáty, kazuistiky, doškolovací kapitoly, články pro praxi, zprávy ze sjezdů a sympozií a recenze knih. Poskytuje informace o nových diagnostických metodách v oblasti očních onemocnění a o jejich konzervativní a chirurgické léčbě. Časopis je nedílnou součástí knihovny všech lékařů v daném oboru a pomůckou pro postgraduální vzdělávání.

Periodicita: 6 x
Formát: B5
Počet tisk. stran/ročník: 72/432
ISSN: 1211 - 9059
Ročník: 63
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
MEDLINE/Index Medicus