ČESKÁ
Gynekologie

ČASOPIS ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI


Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace o současném stavu a vývoji této oblasti medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností. Časopis zveřejňuje původní práce, výběr kazuistik, souhrnné referáty, v krátkých přehledech aktuality ze zahraničního písemnictví, zajímavá sdělení pro praxi a výběr z referátů přednesených na tuzemských i zahraničních konferencích a sjezdech. Dále recenze knih a práce z organizace lékařské péče o ženu.

Periodicita: 6 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 80/480
ISSN: 1210 - 7832
Ročník: 73
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
MEDLINE/Index Medicus
INIS Atomindex
Bibliographia Medica Čechoslovaca