Česká a slovenská
gastroenterologie
a hepatologie

ČASOPIS ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
A SLOVENSKEJ GASTROENTEROLOGICKEJ A HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Česká a slovenská gastroenterologie je oficiálním orgánem České gastroenterologické a hepatologické společnosti a Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Uveřejňuje příspěvky z oboru trávicího ústrojí, klinické výživy a dietetiky, trávicí endoskopie, gastroenterochirurgie a příbuzných oborů. Časopis je publikačním fórem pro pracovníky těchto oborů a zdrojem informací a postgraduální výchovy pro lékaře v praxi.

Periodicita: 6 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 72/432
ISSN: 1210 - 7859
Ročník: 61/100
Indexováno/excerpováno v:
Chemical Titles
Chemical Abstracts
INIS Atomindex
EMBASE/Excerpta Medica
Bibliographia Medica Čechoslovaca