EPIDEMIOLOGIE,
MIKROBIOLOGIE,
IMUNOLOGIE

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E.PURKYNĚ

Časopis publikuje původní práce, souborné referáty s epidemiologicko-mikrobiologickou tematikou, podává informace z praxe. Potřebný prostor je věnován diagnostickým metodám z lékařské mikrobiologie, parazitologie, imunologie i obecnějším aspektům a diskusím týkajícím se preventivní medicíny. Dále obsahuje překlady a recenze knih potřebné pro lékaře a vysokoškolské pracovníky a odborníky ve veřejném zdravotnictví.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 54/176
ISSN: 1210 - 7913
Ročník: 57
Indexováno/excerpováno v:
MEDLINE/Index Medicus
EMBASE/Excerpa Medica
Biological Abstracts
INIS Atomindex
Chemical Abstracts
Bibliographia medica čechoslovaka