Endoskopie

Vydává občanské sdružení Endoskopie v České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 20/80
ISSN: 1211-1074
Ročník: 15
Indexováno/excerpováno v:
Bibliographia medica čechoslovaka
EMBASE/Excerpa Medica