ČESKO-SLOVENSKÁ
DERMATOLOGIE

ČASOPIS DERMATOVENEROLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Časopis uveřejňuje práce s aktuální dermatovenerologickou problematikou a s problematikou hraničních oborů. Je zaměřen převážně na jejich praktickou stránku, obsahuje však i nejnovější výsledky řešení výzkumných úkolů. Klinické a terapeutické studie přinášejí ověření epidemiologických, diagnostických a léčebných postupů zaváděných do praxe. Prezentace diagnosticky, diferenciálně diagnosticky nebo terapeuticky zajímavých kazuistik umožňuje rozšiřování znalostí v oboru, stejně tak jako rozsáhlejší přehledné a souborné práce, zaměřené na nejnovější informace a využívající i poznatků hraničních oborů. Úroveň svých znalostí si může čtenář ověřit v článcích kvízového charakteru. Recenze nových knih upozorňují na zajímavé publikace, které vyšly u nás i ve světě. Časopis odráží též dění v odborné společnosti a informuje o zajímavostech v zahraničí.

Periodicita: 6 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 48/288
ISSN: 0009 - 0514
Ročník: 83
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
Biological Abstracts
Chemical Abstracts
INIS Atomindex
Bibliographia Medica Čechoslovaca