KLINICKÁ
BIOCHEMIE
A METABOLISMUS

ČASOPIS ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ BIOCHEMIE A SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ GENETIKY

Časopis je zaměřen na problematiku klinické biochemie, patofyziologie, patobiochemie, nutriční podpory a nukleární medicíny. Obsahuje přehledné referáty, původní práce, kazuistiky a metodické studie. Nedílnou součástí jsou též excerpta zajímavých prací ze zahraniční literatury. Čtvrtletník je určen lékařům a všem dalším odborníkům ve zdravotnictví se zájmem o uvedené obory. Navazuje na vše pozitivní z tradice časopisu Biochemia Clinica Bohemoslovaca. Časopis je od r.1971 recenzován.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk.stran/ročník: 68/272
ISSN: 1210 - 7921
Ročník: 14
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
Current Advances in Clinical Chemistry
Chemical Titles
Biological Abstracts
Chemical Abstracts
Bibliographia medica čechoslovaka