Anesteziologie a intenzivní medicína

Časopis České společnosti anestezilogie, resuscitace a intenzivní medicíny

Časopis Anesteziologie a neodkladná péče je odborným časopisem, který zajišťuje Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Časopis přijímá kromě příspěvků českých a slovenských autorů též práce ze zahraničí v anglickém jazyce. Je časopisem v odborném pojetí klinicko-interdisciplinárním a kromě anesteziologie se zabývá též otázkami resuscitační a intenzivní (neodkladné) péče, medicínou katastrof, léčbou akutní a chronické bolesti a problémy přednemocniční péče. Časopis je aktuální pracovní příručkou pro anesteziology, intenzivisty, lékaře záchranných služeb a jednotek intenzivní péče a jiných příbuzných oborů.

Periodicita: 6 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 32/128
ISSN: 1214 - 2158
Ročník: 19
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
Bibliographia medica čechoslovaca

ZPĚT