Acta
chirurgiae
plasticae

INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTIC SURGERY,
MAXILLOFACIAL SURGERY, HAND SURGERY AND BURNS

Acta Chirurgiae Plasticae je mezinárodní časopis, který vychází v angličtině se souhrny v německém a českém jazyce. Publikovány jsou klinické, experimentální a teoretické studie z oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, chirurgie ruky, kraniofaciální chirurgie, léčby popálenin. Též se věnuje vybraným problémům styčných chirurgických disciplín (traumatologie, ortopedie, gynekologie aj.). Uváděny jsou přehledné práce, kazuistická pozorování, inovace, komentáře, zprávy z cest a kongresů, recenze knih a různá oznámení.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 32/128
ISSN: 0001 - 5423
Ročník: 49
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
MEDLINE/Index Medicus
Biological Abstracts