Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2008; 57, 17–20
 
Vliv auxinů na růst a akumulaci skopoletinu v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. 
SIATKA T., KAŠPAROVÁ M. 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Czech Republic, Department of Pharmacognosy
 


Souhrn:

       Skopoletin je kumarin s mnoha zajímavými biologickými účinky, např. spazmolytickým, protizánětlivým, antimutagenním, antioxidačním, antifungálním, indukujícím apoptózu, antiproliferativním, inhibujícím acetylcholinesterázu, hypourikemickým. Rostlinné explantátové kultury představují nadějný alternativní zdroj cenných rostlinných látek. Buněčný růst a biosyntézu sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách ovlivňuje řada fyzikálních a chemických faktorů. Mechanismus jejich působení není zcela znám. Rostlinné růstové regulátory a světelné podmínky hrají, vedle dalších faktorů, důležitou roli. Byl testován účinek čtyř auxinů (kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová, 2,4-D, α-naftyloctová, NAA, β-indolyloctová, IAA nebo β-indolylmáselná, IBA) ve čtyřech koncentracích (0,2; 2; 10 nebo 20 mg/l) na růst kultury a akumulaci skopoletinu v médiu v suspenzních kulturách Angelica archangelica kultivovaných za stálého osvětlení nebo ve tmě. Nejvyšší růst kultury byl dosažen s 2 mg/l 2,4-D a 10 mg/l IAA. Nejvyšší hladiny skopoletinu byly získány s 0,2 mg/l 2,4-D, 2 mg/l 2,4-D, 10 mg/l NAA a 20 mg/l IAA. Růst i akumulace scopoletinu v suspenzních kulturách Angelica archangelica byly světelnými podmínkami ovlivněny méně výrazně než působením auxinů a jejich koncentrací. Změny vyvolané auxiny byly modifikovány světelnými podmínkami.

        Klíčová slova: Angelica archangelica L. – suspenzní kultura – růst – skopoletin – kumariny – auxiny – světelné podmínky – průtoková injekční analýza
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER