Časopis lékařů českých

Počínaje číslem 9/2004 zpřístupňujeme plné texty vybraných článků z Časopis lékařů českých v anglickém překladu. Soubory jsou ve formátu PDF a otevřete je v programu Acrobat Reader. Vstup do plných textů je z anglických souhrnů jednotlivých článků a je bez poplatku.

Projekt byl podpořen grantem MZ ČR.

Časopis lékařů českých je nejstarším a nejprestižnějším českým lékařským časopisem. Je interdisciplinární, odlišný od úzce odborně profilovaných časopisů odborných společností. Jako vědecký časopis publikuje původní vědecké práce ze všech oborů medicíny; postgraduální doškolovací funkci plní články přehledného typu k vybraným aktuálním tématům. Časopis přináší také zprávy ze zahraničních sjezdů, dějin lékařství, zprávy o životě lékařských společností, recenze knih aj. Časopis lékařů českých by měl být základem knihovny každého lékaře a zdravotnického zařízení.

Periodicita: 12 x
Formát: A4
Počet tisk.stran/ročník: 72/864
ISSN: 0008 - 7335
Ročník: 147
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
MEDLINE/Index Medicus
INIS Atomindex
Biological Abstracts
Chemical Abstracts
Bibliographia Medica Čechoslovaca